Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων Καστοριάς


Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Καστοριάς, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 06.05.2018, η σύνθεση του οποίου έχει ως ακολούθως :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Γκίτσος , Δικηγόρος - Εκπαιδευτικός
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Βλιώρας, Γουνοποιός
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Θωμαή Κυριαζοπούλου, υπάλληλος Νοσοκομείου Καστοριάς
ΤΑΜΙΑΣ : Δημήτριος Αβραμίδης, συνταξιούχος αστυνομικός
ΜΕΛΟΣ : Παναγιώτης Παπαδόπουλος, συνταξιούχος δημ. υπάλληλος
ΜΕΛΟΣ : Χρήστος Βλάχος, υπάλληλος Νοσοκομείου Καστοριάς
ΜΕΛΟΣ : Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, συνταξιούχος ΙΚΑ
                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΘΩΜΑΗ ΚΥΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Σχόλια