Κωσταράζι: Τα παράξενα της φύσης, άνθισαν οι αχλαδιές...       Μέσα Οκτωβρίου - χαμηλές θερμοκρασίες  και  στο Κωσταράζι άνθισαν οι αχλαδιές...   Σχόλια