Δείτε εδώ αν το αυτοκίνητό σας είναι ασφαλισμένο:

Πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και το ΑΦΜ, δείτε αν το αυτοκίνητό σας είναι ασφαλισμένο. ΕΔΩ: https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx

Σχόλια